Polomer: Vypnuté
Polomer:
km Set radius for geolocation
Hľadať

Čo je bioprodukt?

Čo je bioprodukt?

Bioprodukt je produkt alebo potravina, ktorá nie je znečistená chemikáliami a nie je k nášmu organizmu agresívna. Je to produkt, ktorého zložky nie sú umelého pôvodu a svoje spracovanie či zloženie transparentne komunikuje spotrebiteľovi.

Takéto produkty nájdeme nielen na overených internetových stránkach, ale aj v mnohých kamenných obchodoch či sieťach malých a veľkých obchodných reťazcov. Sú označené logom kvality, ktorá za nás overuje pôvod suroviny alebo samotného produktu a odberateľov tak transparentne informuje o histórii vzniku. Ekologické produkty a výrobky totiž musia vyhovovať všetkým, všeobecne platným hygienickým a potravinárskym normám pre bežné potraviny.

Čo je bio?

Bioprodukty sú rastlinné a živočíšne výrobky. Musia spĺňať predpisy zákona o EP a výnosu MP SR. Ich pôvod je overený, keďže sa podrobujú pravidelnej kontrole.

Biopotraviny sú potraviny, ktoré sú vyrobené z bioproduktov pri použití zákonom povolených zložiek, prídavných látok a materiálov s osvedčením o ekologickom pôvode.

Ako funguje ekologické poľnohospodárstvo?

Hlavným princípom ekologického poľnohospodárstva je pestovať rastliny v súlade s prírodou. Eko farmári preto napríklad pôdu hnoja kompostom či maštaľným hnojom. Výživa pôdy sa zabezpečuje aj správnym striedaním plodín alebo využitím jednotlivých polí (pôda napríklad stojí úhorom, kým môže byť opäť produktívna). Takýto postup zabezpečí aj to, že rastliny sú silnejšie a odolnejšie voči chorobám a škodcom.

Viete rozpoznať certifikované bioprodukty?

Označovanie výrobkov ako „bio“ alebo „eko“ je povolené len na základe certifikátu, vydaného príslušným orgánom (nariadenia Európskej únie alebo Slovenskej republiky). Priamo v názve potraviny môže byť taktiež uvedené „bio“ alebo „eko“, vždy si však treba overiť pôvod a skutočnú ekologickosť produktu (údaj o spôsobe poľnohospodárskej výroby) aj s označením na zadnej etikete.

Označovanie pre slovenský trh:

  • skratkou „bio“ alebo „eko“
  • označením „vyprodukované v ekologickom poľnohospodárstve“
  • bioprodukt musí byť označený číselným kódom certifikačného orgánu
  • grafickým znakom:

Eko poľnohospodárstvo

Na slovenskom trhu sú bežne dostupné aj biopotraviny a bioprodukty napríklad aj z Českej republiky, ktoré musia byť povinne označené týmto logom:

bio_produkt_ekologickeho_zemedelstvi

Od roku 2010 sa novým ekologickým európskym logom „eurolist” musia označovať všetky predbalené biopotraviny v Európskej únii. Používanie tohto loga sa riadi nariadením Európskej komisie.

eurolist

Máte otázku?