Profil výstavy Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh Agrosalón patrí k najvýznamnejším […]

Farmárske trhy, kde si môžete nakúpit výrobky od ĺudí,ktorých […]

Farmárske trhy, kde si môžete nakúpit výrobky od ĺudí,ktorých […]

Farmárske trhy, kde si môžete nakúpit výrobky od ĺudí,ktorých […]

Vidiecke partnerstvo Banskobystrického kraja v spolupráci so SOŠ pod […]

Gazdovský spolok Hont-Tekov vás pozýva na prednášku Spracovanie mlieka v domácnosti […]

Prezentácia regionálnych výrobcov, farmárov a remeselníkov Môžete sa tešiť […]