Začiatok: 22. apríla 2017
10:00
Koniec: 22. apríla 2017
16:00

Miesto konania akcie

Pod Banošom 6376/80

GPS: 48.7532363, 19.171557

Vidiecke partnerstvo Banskobystrického kraja v spolupráci so SOŠ pod Bánošom, OZ Tradičná chuť regiónov Slovenska a Mesto Banská Bystrica  Vás pozývajú na otvorenie poľnohospodárskej sezóny v našom kraji.

Program:

10:00 Slávnostné otvorenie, príhovory hostí

10:30 Prestavenie farmárskych produktov a tradičných jedál regiónov

11:00  Ukážka výroby pareníc

11:30 Včely a včelie produkty a apiterapia

12:00 Detská škola varenia

13:00 Škola štepenia a ošetrovania ovocných stromčekov

Poplatky a lístky
Vstupné dospelá osoba
1,00 €
Vstupné dieťa do 15 rokov
v doprovode dospelej osoby
Zdarma